• FRI FRAKT ÖVER 699 KR
  • SNABBA LEVERANSER
  • PERSONLIG SERVICE
Varukorg
Favvisar
Varukorg

Leken som verktyg för att lära barn om kroppen, gränser och samtycke - Micki i samarbete med Rädda Barnen

I samarbete med Rädda Barnen, bidrog Micki under 2022 med leksaker och ekonomiskt stöd för att stötta och kommunicera Stopp! Min Kropp!-relaterade insatser. ”Stopp! Min Kropp!” skapades 2013 av Rädda Barnen och är en vägledning för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och samtycke. Med detta samarbete stöttade vi Rädda Barnens arbete i att förebygga, upptäcka och hantera våld och sexuella övergrepp mot barn.


Barn behöver förstå vad andra får och inte får göra med deras kroppar och våga säga nej när det behövs. Tillsammans med Rädda Barnen vill vi öka barnens förståelse kring kroppsgränser. Vi vill, genom lek och prat, hjälpa barnen att lära sig om sina rättigheter till sin egen kropp.

"Vår vision är glada, lekfulla barn i en trygg värld. Vårt samarbete med organisationer som kämpar för barnens rätt till en trygg uppväxt har alltid varit en självklarhet för Micki. De värden Rädda Barnen står för och deras viktiga insatser för att stötta barn i otrygga situationer, stämmer väl överens med Mickis vision och värderingar", säger Jonas Aronsson, VD på Micki, och fortsätter:

"Genom detta samarbete ville vi stötta Rädda Barnens arbete för att bidra till att fler barn får en trygg och lekfull barndom, fri från våld och övergrepp".

Lek och prat hjälper barn att förstå gränser, samtycke och andra svåra begrepp

Vi på Micki har i snart 80 år utvecklat leksaker som stödjer barnets utvecklingsresa, redan från den allra första lekstunden. Med hjälp av lek kan barnen lära känna sin kropp, sina känslor och världen runt omkring dem. Rubens Babydockor och docktillbehör från Rubens Barn har utvecklats tillsammans med experter inom barns utveckling för att hjälpa barn lära sig mer om dessa områden.

Genom att vidareutveckla “Stopp! Min kropp!”- vägledningarna och göra leken med Rubens Baby som en del av lärupplevelsen, ville vi göra de känsliga samtalen pratbara och roliga, både för vuxna och barn. Det är aldrig barns ansvar att stoppa övergrepp, det är vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. Genom samarbetet ville vi hjälpa barn som riskerade att bli utsatta på olika sätt men också lära barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Ladda ner vägledningarna här

Vård & skola

Vård & Skola rubens barn babydocka ben baby
Vård & Skola rubens barn babydocka ben baby
Vård & skola

Vård & Skola rubens barn babydocka esmé baby
Vård & Skola rubens barn babydocka esmé baby
Vård & skola

Vård & Skola rubens barn babydocka flo baby
Vård & Skola rubens barn babydocka flo baby

Visionen: att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Rädda Barnen har under lång tid arbetat med och hjälpt barn som har varit utsatta för våld och sexuella övergrepp. 

"I det arbetet märkte vi att många barn inte visste vad som var rätt och fel att göra mot deras kroppar. De saknade ofta ord för att prata om vad de hade varit utsatta för, vågade sällan prata med en vuxen och behöll därför ofta sina upplevelser för sig själva. Många vuxna uttryckte också att de tyckte att det var svårt att prata om detta tema med barn. De kände sig osäkra på hur de skulle göra och undvek därför ofta ämnet", säger Hanna Thermaenius, legitimerad psykolog på Rädda Barnen.

Genom pedagogiskt material och leksaker ville vi tillsammans med Rädda Barnen stötta barn som utsatts för våld, övergrepp och andra svåra livshändelser. "Stopp! Min Kropp!"- material och Rubens Babydockor och docktillbehör används på Rädda Barnens behandlingsenheter vid träffar med små barn som utsatts för våld, sexuella övergrepp eller andra stressfyllda händelser. Materialen och leksakerna används även under Rädda Barnens föreläsningar på t.ex. flyktingmottagningar och skyddade boenden för att öka kunskapen kring ämnet. 

Genom att skänka pedagogiska leksaker stöttade vi också  "Stopp! Min kropp!"- veckan. En vecka som anordnades av Rädda Barnen mellan den 10 - 16 oktober 2022 och syftade till att lyfta frågor om kroppen, känslor och gränser.

 

 "Genom lek tillsammans med vuxna får barn möjlighet att på ett tydligt och konkret sätt få kunskap om kroppen, gränser och samtycke. Barn lär genom leken, genom att göra och se andra visa får barn nya erfarenheter och kunskap. Genom leken blir teman som annars är svåra att ta upp möjliga att prata om”
Vård & skola

Vård & Skola rubens barn babydocka disa baby
Vård & Skola rubens barn babydocka disa baby
Vård & skola

Vård & Skola rubens barn babydocka carl baby
Vård & Skola rubens barn babydocka carl baby
Vård & skola

Vård & Skola rubens barn babydocka ali baby
Vård & Skola rubens barn babydocka ali baby