• FRI FRAKT ÖVER 699 KR
 • SNABBA LEVERANSER
 • PERSONLIG SERVICE
Varukorg
Favvisar
Varukorg

Personuppgiftspolicy

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Micki Leksaker AB (”Bolaget” eller ”Micki Leksaker”). Micki Leksaker vill med denna personuppgiftspolicy visa hur Bolaget säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (”GDPR”). Micki Leksaker värnar om din personliga integritet och anser att personlig integritet är av största vikt. Bolaget tar därför din integritet på högsta allvar.

Genom att använda Micki Leksakers tjänster accepterar denna personuppgiftspolicy samt vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser och förstår denna personuppgiftspolicy innan du använder Bolagets tjänster.

Se även bolagets policy för cookies här.

I denna integritetspolicy:
 1. ALLMÄNT
 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
 3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS/HANTERAS OCH PÅ VILKA GRUNDER
 4. LAGRINGSTID
 5. DELNING OCH SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. DINA RÄTTIGHETER

1 . ALLMÄNT

Denna integritetspolicy redogör hur Bolaget behandlar personuppgifter om dig i egenskap av användare av vår hemsida, kundklubbsmedlem, när du kontaktar oss samt när du handlar hos oss. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot Bolaget.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Micki Leksaker, men utan att det sker kan vissa ärenden inte hanteras såsom att hantera din order.
Micki Leksaker har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Om så sker, kommer Micki Leksaker att publicera den justerade integritetspolicyn på hemsidan https://mickiofsweden.com/sv/ med information om när ändringarna träder i kraft.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Micki Leksaker AB, org.nr. 556063-9022, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Om du har frågor om hur Micki Leksaker hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Micki Leksaker via e-post på hello@micki.se eller per post till Micki Leksaker AB, Industrivägen 7, 355 73 Gemla.

3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS/HANTERAS OCH PÅ VILKA GRUNDER

Micki Leksakers policy innebär att vi sparar och hanterar så få av dina uppgifter som möjligt. Följande personuppgifter kommer Micki Leksaker att samla in från dig när du använder Micki Leksakers tjänster.

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Adress (leverans- samt faktureringsadress).
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Kredituppgifter.
 • IP-nummer

Dessa övriga uppgifter kan även komma att samlas in från dig:

 • Favoritmarkeringar.
 • Anpassningar av webbplatsen, så som senast visade produkter och språk- och valutainformation.
 • Varukorg.
 • Användarnamn och lösenord.
 • Orderinformation såsom orderkommentarer, leveransinformation, vilka produkter som köpts, hur du hittade hit och vilket betalsätt som användes vid köpet.
 • Loggningsinformation för supportärenden, såsom webbläsare, headers från webbläsaren, besökta sidor och produkter och felmeddelanden.
 • Annan information som du lämnar via mail eller liknande.

(i) När du registrerar dig som medlem

Micki Leksaker kan komma att hantera dessa uppgifter när du registrerar dig som medlem:

 • Namn.
 • Personnummer (frivilligt)
 • Adress (leverans- samt faktureringsadress).
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.

Den lagliga grunden för detta är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Micki Leksaker, vars kontaktuppgifter finns under punkt 2 i denna policy.

(ii) När du handlar hos oss, reklamerar eller bevakar en vara

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Adress (leverans- samt faktureringsadress).
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Kredituppgifter (via Klarna)

Om ditt ärende rör en order kommer vi inte att kunna hjälpa dig specifikt i det fallet utan att du anger ordernummer. Om du lämnar dina personuppgifter när du kontaktar oss för en reklamation eller bevakning av en vara behandlar vi detta för att kunna svara på din fråga och hjälpa dig i frågan. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse som företag att kunna tillhandahålla så bra kundservice som möjligt till dig som kund, potentiell kund eller i annat syfte.

(iii) När du kontaktar oss

Att kontakta oss är frivilligt, men för att vi ska kunna återkoppla till dig på annat sätt än direkt i ett telefonsamtal måste du lämna din mailadress eller ditt telefonnummer. Om ditt ärende rör en order kommer vi inte att kunna hjälpa dig specifikt i det fallet utan att du anger ordernummer. Om du lämnar dina personuppgifter när du kontaktar oss behandlar vi detta för att kunna svara på din fråga och hjälpa dig i frågan. Den rättsliga grunden är, om du är kund hos oss, att kunna uppfylla vårt avtal med dig. Om du inte är vår kund är vår rättsliga grund en intresseavvägning, där Bolaget har ett intresse av att kunna svara på och hantera frågorna liksom ett samtycke från dig att lämna uppgifterna till oss.

(iv) När du använder hemsidan

Teknisk data kan inhämtas. Det innebär information som genereras när du använder hemsidan såsom information om operativsystem och annan teknologi för enheten som du använder, besöksperiod på hemsidan, när hemsidan öppnades senast, besökshistorik på hemsidan, information om eventuellt långa svarstider etc. Som laglig grund för behandling av personuppgifter är i dessa fall intresseavvägning där Micki Leksakers intresse av att kunna utföra förbättringar och dra slutsatser utifrån användarmönstret väger tyngre än användarens intresse av att skydda dessa uppgifter. För övrig insamling av information gällande cookies och liknande tekniker, hänvisas till vår cookiepolicy här.

(v) När du registrerar dig för nyhetsbrev

När du registrerar dig för att ta del av våra nyhetsbrev behöver du uppge en mailadress för att vi ska kunna skicka nyhetsbreven till dig. Den lagliga grunden för detta är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss direkt eller genom att använda länken längst ner i varje nyhetsbrev.
I vissa fall kommer vi att dela dina personuppgifter med tredje parter, som våra IT-leverantörer, marknadsföringsleverantörer, betaltjänsteleverantörer, transportörer och andra samarbetspartners i enlighet med det som beskrivs under punkt 5.

4. LAGRINGSTID

Micki Leksaker lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de mål för vilka uppgifterna samlades in eller så länge företaget är skyldigt att lagra personuppgifter i enlighet med lag.

(i) När du registrerar dig som medlem – Tills att du avslutar ditt konto. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 36 månader raderar vi ditt konto och tillhörande information, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett köp.

 (ii) När du handlar hos oss eller reklamerar en vara – Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

(iii) När du bevakar en vara – Tills dess att du fått svar om att varan du har bevakat är tillbaka i lager.

(iiii) När du kontaktar oss – Uppgifterna behandlas till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna ge bättre kundservice vid eventuellt förnyat ärende.

(v) När du använder hemsidan – Uppgifterna lagras i maximalt 26 månader. Se även punkt 3 (iv) samt vår cookiepolicy.

(vi) När du registrerar dig för nyhetsbrev – Tills att du avslutar ditt konto eller tills du har varit inaktiv i 36 månader i enlighet med (i).

I vissa fall kan personuppgifter lagras längre för att skydda företagets juridiska intressen, t.ex. i en juridisk process. Personuppgifterna raderas sedan.

5. DELNING OCH SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Micki Leksaker vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

All personuppgiftsdata lagras på servar med högt ställda säkerhetskrav. Vi strävar även efter att all personuppgiftsdata också ska krypteras där detta är möjligt.

Micki Leksaker kan dela personlig information med tredje part i de fall du har samtyckt eller om det finns en annan rättslig grund för sådan hantering. Micki Leksaker medger dock att detta bör göras restriktivt.

I vissa fall kommer vi att dela dina personuppgifter med tredje parter, som våra IT-leverantörer, marknadsföringsleverantörer, betaltjänsteleverantörer, transportörer och andra samarbetspartners. Delning till betaltjänstleverantörer och transportörer görs för att kunna uppfylla avtalet gentemot dig som kund. Vi strävar efter att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och tredje part för att personuppgifterna bara används i det syfte vi sänt dem till den tredje parten och enbart den tid som är nödvändig för att uppfylla syftet. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna rikta annonsering och marknadsföring till dig. Detta gör vi för att visa dig så relevant information som möjligt.

Micki Leksaker strävar alltid efter att behandla och lagra dina personuppgifter inom EU / EES. Användaren bör vara medveten om att regler utanför EU / EES kan innebära mindre skydd för dina personuppgifter.

Skulle dina personuppgifter behöva överföras och lagras utanför EU / EES väljer Micki Leksaker dessa leverantörer med största omsorg och med avseende på din integritet. Micki Leksaker kommer också att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (till exempel med hjälp av godkända standardklausuler och ytterligare lämpliga skyddsåtgärder).

Micki Leksaker kan komma att överföra personuppgifter till USA. Detta gör vi via tredjepartstjänster som vi använder i marknadsföringssyfte.

När personuppgifter överförs till USA saknas beslut om adekvat skyddsnivå och risk finns att dina personuppgifter delas till exempelvis amerikanska myndigheter då USA i dagsläget har mer ingripande lagstiftning än medlemsländerna i EU tillåts att ha avseende personuppgiftskydd. Med andra ord är skyddet för personuppgifter i USA väsentligen lägre än inom EU. Överföringar till USA görs dock aldrig utan ditt specifika samtycke varje gång du besöker vår hemsida, vilket du kan återkalla när som helst.

6. DINA RÄTTIGHETER

Kostnadsfritt registerutdrag

Under förutsättning att Micki Leksaker är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få reda på förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Micki Leksaker på den adress som anges nedan under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”.

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätta och radera

Micki Leksaker kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Bolaget är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort, exempelvis vid rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Begränsa användning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Återkalla samtycke

I de fall du tidigare har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter, har du rätt att återkalla det samtycket.

Automatiskt beslutsfattande

Du har rätt att invända mot behandling som enbart bygger på automatiserat beslutsfattande (vilket inkluderar profilering), när det beslutsfattandet har en juridisk effekt på dig eller på annat sätt påverkar dig väsentligt.

Utöva rättigheter, ställa frågor eller ge klagomål

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Bolaget, om du frågor om denna integritetspolicy eller om du är missnöjd med Micki Leksakers behandling av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta Micki Leksaker, vars kontaktuppgifter finns under punkt 2 i denna policy.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).